กล้าล้มเหลว : ภูมิปัญญาในความล้มเหลว /

ผู้แต่ง
ลิม, บิลลี่ พี.เอส.
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3