ลมเหนือและป่าหนาว

ผู้แต่ง
มาลา คำจันทร์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : เคล็ดไทย, 2545
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 5