ทวนกระแสเพื่อความสว่างทางสังคม /

ผู้แต่ง
สุลักษณ์ ศิวรักษ์
Corporate Author
ส. ศิวรักษ์,นามแฝง ดูที่ สุลักษณ์ ศิวรักษ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ส่องศยาม, 2545
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1