คำยืมภาษาต่างประเทศ ชุดภาษาเขมรในภาษาไทย /

ผู้แต่ง
กตัญญู ชูชื่น
ภาษา
Thai
เลขเรียก
495.95932 ก-ค 2543
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
98 หน้า