ศาสตร์และศิลป์การเมืองการบริหารไทย /

ผู้แต่ง
ทินพันธุ์ นาคะตะ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สหายบล็อกและการพิมพ์, 2545
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 6