ไทยกับพม่า : ข้อควรทำและไม่ควรทำ /

ผู้แต่ง
อัมพร จิรัฐติกร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
363.4 อ555ท 2544
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : เกลอกราฟฟิค, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
183 หน้า : ภาพประกอบ