ระบบเสียงภาษาไทย /

ผู้แต่ง
กาญจนา นาคสกุล
ภาษา
Thai
เลขเรียก
495.9115 ก425ร 2545
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 5
Physical description
233 หน้า : ตาราง