การพัฒนาหลักสูตร โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ /

ผู้แต่ง
บรรพต สุวรรณประเสริฐ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
375 บ176ก 2544
พิมพ์ลักษณ์
เชียงใหม่ : เดอะ โนว์เลจ เซ็นเตอร์, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
214 หน้า