เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง Step by step Microsoft WindowXP

ผู้แต่ง
Online Training Solution
Corporate Author
ภาณุฤทธิ์ ยุกตะทัต สุรพงษ์ โศภนกิจ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
005.3684 O-ร 2544
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร ซอฟต์แวร์ปาร์ค 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
347หน้า ภาพประกอบ