การปกครองคณะสงฆ์ไทย /

ผู้แต่ง
พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3186 พ361ก 2539
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 9
Physical description
106 หน้า ; 21 ซม.