ทักษะภาวะผู้นำ /

ผู้แต่ง
ชาญชัย อาจินสมาจาร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มัลติอินเฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1