วาระสุดท้ายของพระพุทธองค์ /

ผู้แต่ง
เสฐียรพงษ์ วรรณปก
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มติชน, 2541