พุทธศาสนาในอินเดีย

ผู้แต่ง
สิริวัฒน์ คำวันสา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : พิทักษ์อักษร, 2545
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2