กาซิโกกิ /

ผู้แต่ง
ชางอิน, โจ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
น ช466ก 2546
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สยามอินเตอร์บุ๊คส์, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
278 หน้า