KIRAKIRA เป็นประกาย /

ผู้แต่ง
คาโอริ, เอคุนิ
Corporate Author
น้ำทิพย์ เมธเศรษฐ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2545
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3