ความสัมพันธ์ไทย-ลาวในสายตาของคนลาว /

ผู้แต่ง
เขียน ธีระวิทย์
Corporate Author
ทานตะวัน มโนรมย์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
327.5930594 ข752ค 2544
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
209 หน้า : ภาพประกอบ