การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์แบบเรียนเป็นคู่ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 /

ผู้แต่ง
บุญเลี้ยง ทุมทอง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
วจ 371.32 บ565ก 2544
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : [ม.ป.พ.], 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
268 หน้า