การศึกษาวิเคราะห์การสร้างบารมีของพระนางพิมพาที่ปรากฏในชาดก /

ผู้แต่ง
ไพลิน องค์สุพรรณ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.30922 พ994ก 2546
พิมพ์ลักษณ์
พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
225 หน้า ; 30 ซม.