ชมศิลปะในอินเดีย /

ผู้แต่ง
น.ณ ปากน้ำ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : องค์การค้าของคุรุสภา, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1