ความรู้คู่คุณธรรม : รวมบทความเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และการศึกษา /

ผู้แต่ง
ไพฑูรย์ สินลารัตน์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
370.114 พ976ค 2544
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3
Physical description
309 หน้า ; 21 ซม.