จริยศาสตร์ตะวันตก : ค้าน์ มิลล์ ฮอบส์ รอลส์ ซาร์ทร์ /

ผู้แต่ง
เนื่องน้อย บุณยเนตร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
170.1 น881จ 2539
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
253 หน้า ; 21 ซม.