การทดสอบทางจิตวิทยา /

ผู้แต่ง
สมพร สุทัศนีย์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
150.15195 ส265ก 2544
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(1-12), 402 หน้า : กราฟ