เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : สังเขปประวัติศาสตร์ /

ผู้แต่ง
ออสบอร์น, มิลตัน
Corporate Author
ธนาลัย (สุขพัฒน์ธี)ลิมปรัตนคีรี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
เชียงใหม่ : ตรัสวิน, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1