อารยธรรม-วัฒนธรรม ในสังคมไทย /

ผู้แต่ง
ธิดา สาระยา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
930.593 ธ581อ 2545
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
389 หน้า : ภาพประกอบ