ความบกพร่องทางการได้ยิน /

ผู้แต่ง
ศรียา นิยมธรรม
ภาษา
Thai
เลขเรียก
371.912 ศ239ค 2544
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3
Physical description
182 หน้า : ภาพประกอบ