ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 : ประมวลกฎหมายอาญา /

ผู้แต่ง
ประเสริฐ ลิ่มประเสริฐ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : อักษร, 2545
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1