สวรรค์นรก-บุญบาป ในพระพุทธศาสนา /

ผู้แต่ง
วศิน อินทสระ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ธรรมดา, 2545
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4