ข้ามฟ้ามาเมืองแขก /

ผู้แต่ง
สหัทยา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรุงเทพฯ, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1