ใยเสน่หา /

ผู้แต่ง
วิมล ศิริไพบูลย์
Corporate Author
ทมยันตี,นามแฝง ดูที่ วิมล ศิริไพบูลย์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ณ บ้านวรรณกรรม, 2545
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2