ใบสั่งกามเทพ /

ผู้แต่ง
ทัศนีย์ คล้ายกัน
Corporate Author
อาริตา,นามแฝง ดูที่ ทัศนีย์ คล้ายกัน
ภาษา
Thai
เลขเรียก
น ท364บ 2544
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : เพื่อนดี, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
571 หน้า