โลกของคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และอินเตอร์เน็ต : คู่มือเรียนรู้คอมพิวเตอร์ฉบับสมบูรณ์ /

ผู้แต่ง
วาสนา สุขกระสานติ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
004 ว491ล 2545
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
338 หน้า : ภาพประกอบ