4000 สำนวนอังกฤษ /

ผู้แต่ง
นาฏยา วิพุธศิริ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
423.1 น457ส 2544
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
180 หน้า