นรก-สวรรค์ในพระไตรปิฎก /

ผู้แต่ง
พระธรรมปิฏก
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : พิมพ์สวย, 2545
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1