เชื่อกรรม รู้กรรม แก้กรรม /

ผู้แต่ง
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3122 พ335ช 2545
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : พิมพ์สวย, 2545
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
117 หน้า