พระพุทธรูปสำคัญในประเทศไทย เล่ม 1 : กรุงเทพมหานคร /

ผู้แต่ง
สมบัติ พลายน้อย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ, 2545
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1