อธิบายศัพท์การเมืองการปกครองสมัยใหม่ = Dictionary of Politics and Government /

ผู้แต่ง
วิทยากร เชียงกูล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สายธาร, 2545
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2