พจนานุกรมคำสัมผัส /

ผู้แต่ง
ชัยรัตน์ สงศ์เกียรติ์ขจร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : องค์การค้าของคุรุสภา, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1