ตามรอยพระธรรมของพระบรมศาสดา /

ผู้แต่ง
สุรีย์ มีผลกิจ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : คอมฟอร์ม, 2545
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1