ตามรอยพระธรรมของพระบรมศาสดา /

ผู้แต่ง
สุรีย์ มีผลกิจ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.31802 ส867ต 2545
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : คอมฟอร์ม, 2545
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
321 หน้า