พจนานุกรมศัพท์การเมือง /

ผู้แต่ง
เดโช สวนานนท์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 320.03 ด851พ 2545
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 2545
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
328 หน้า