พจนานุกรมศัพท์การเมือง /

ผู้แต่ง
เดโช สวนานนท์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 2545
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1