รอยทรายในแสงจันทร์ /

ผู้แต่ง
โสภี พรรณราย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : รวมสาส์น, 2540
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1