มหาบัณฑิตเมดอินไทยแลนด์ (ฉบับคนดีแก้ไข) /

ผู้แต่ง
วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
รส ว836ม 2546
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : อินฟอร์มีเดีย บุ๊คส์, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3
Physical description
123 หน้า ; 21 ซม.