เหตุเกิด พ.ศ. 1 เล่ม 1 : วิเคราะห์กรณีพุทธปรินิพพาน /

ผู้แต่ง
เมตฺตานนฺโท ภิกฺขุ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3123 ม725ห 2545
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : พระอาทิตย์, 2545
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
335 หน้า