เยือนถิ่นอินเดีย /

ผู้แต่ง
โกวิท ตั้งตรงจิตร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : อักษรพิทยา, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1