ชีวิตและงานของสุนทรภู่ฉบับกรมศิลปากรตรวจสอบชำระใหม่ : ชุดที่ 6 นิราศ /

Corporate Author
กรมศิลปากร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
928.95911 ศ528ช 2543
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 9
Physical description
405 หน้า : แผนที่