สารานุกรมพระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช /

Corporate Author
มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ฟ้าอภัย, 2540
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1