พุทธศิลปลาว /

ผู้แต่ง
สงวน รอดบุญ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สายธาร, 2545
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2