มัสญิด อัล-อักศอ = The Furthest Mosque /

ผู้แต่ง
กิติมา อมรทัต
ภาษา
Thai
เลขเรียก
297 ก677ม 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สภาองค์การมุสลิมแห่งประเทศไทย, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
52 หน้า : ภาพประกอบ