จดหมายเหตุเสด็จประพาสยุโรป ร.ศ. 116 /

ผู้แต่ง
ศรีสหเทพ (เส็ง), พระยา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
914 ศ268จ 2541
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : เอ อาร์ อินฟอเมชั่นแอนด์พับลิเคชั่น, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
654 หน้า : ภาพประกอบ