สร้างเด็กให้เป็นอัจฉริยะ /

ผู้แต่ง
อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2545
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1