ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย /

ผู้แต่ง
มานิตย์ จุมปา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
340 ม453ค 2545
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3
Physical description
332 หน้า : ตาราง